Program za sportaše

Program gimnazije namijenjen je i  učenicima koji se aktivno bave sportom ili uz redovnu paralelno pohađaju glazbenu ili plesnu školu.

Za takve učenike program se prilagođava njihovim obvezama (sportska natjecanja, putovanja izvan zemlje, koncerti, plesna natjecanja, pripreme) te imaju mogućnost odgovaranja prema dogovoru, a njihove se školske aktivnosti kombiniraju s mogućnostima dolaska na nastavu.

Status učenika aktivnog sportaša dokazuje se potvrdom kluba u kojoj je navedana dinamika treninga te kontakt trenera. Učenici kategorizirani sportaši imaju iste mogućnosti kao i aktivni sportaši uz još neke druge pogodnosti prema Pravilniku o kategorizaciji sportaša, kao i prema Statutu škole.