Posebnosti škole

Mala razredna odjeljenja s petnaestak učenika omogućuju lakše usvajanje gradiva  i mogućnost da profesor odvoji veći dio vremena za svakog učenika.

Svakog radnog dana nakon 14.00 sati učenici imaju mogućnost ostati na konzultacijama iz svih nastavnih predmeta s kojima imaju poteškoća ili za nadarene učenike, naučiti nešto više. Time nastojimo postići što veću uspješnost učenika kod provjera znanja.

U poslijepodnevnim satima organizirano je i pisanje zadaća.

Koristimo suvemena nastavna načela i metode. Metoda praktičnih radova (izvođenje praktičnog rada na računalu), metoda crtanja i ilustrativnih radova, metoda demonstracije, čitanja i rada na tekstu neke su od metoda koje korisitmo.

U nastavi se vodimo načelima zornosti i apstraktnosti, aktivnosti i razvoja, sistematičnosti i postupnosti. Učenicima nastojimo osigurati postupan prijelaz od konkretnog k apstraktnom. Nastavne sadržaje nastojimo obrađivati u određenom logičkom pregledu, s izdvojenim uporištima oko kojih se koncentriraju ostali sadržajni elementi. Nastavne sadržaje raščlanjujemo i detaljno analiziramo, no u nastavi se također vodimo i načelom sintetiziranja i povezivanja gradiva. Poštujemo individualne karakteristike učenika, a cilj nam je postići najveći mogući učinak sa što manjim utroškom vremena, sredstava i snaga.

Svi zadaci moraju biti iz učeniku poznatih područja, a suradnja s profesorima nužna je kako bi se zadali primjereni zadaci. Prije pismenih provjera provodimo ponavljanje gradiva, kako bismo pomogli učenicima u procjeni koji su dijelovi gradiva ključni za samu provjeru. Vodimo se načelom zornosti jer sve što se može pokazati praktično ili nacrtati ima veću vrijednost od usmenog prepričavanja. Potrebno je izdvojiti ulogu multimedije  koju često koristimo u nastavnom procesu.

Nastavničko vijeće Opće privatne gimnazije čine mladi profesori, ambiciozni i vrlo predani svom poslu. Vođeni smo ciljem odgoja i obrazovanja mladih osoba, spremnih suočiti se s izazovima nakon završene gimnazije.  Redovito provodimo pripreme za državnu maturu, kako bi što bolje maturante pripremili za ispit.