Prijave i upisi

Upisi za školsku godinu 2024./2025.

Dragi naši, obavještavamo Vas da su prijave za upise za školsku godinu 2024./2025. počele. Postupak je vrlo jednostavan: javiti se na mail ili telefon te dogovoriti termin razgovora na kojem će biti i naš budući učenik ili učenica, uzeti svjedodžbe 5.,6. i 7. razreda i to je to.

Očekujemo Vaš poziv,

Vaša gimnazija

CIJENA ŠKOLARINE ZA ŠKOLSKU GODINU 2024./2025.

 Školarina za sve učenike iznosi  4.450,00 eura

za plaćanje u 11. obroka

 • pri potpisu Ugovora 1 obrok  x  800,00 eura

10 obroka x 365,00 eura

POSEBNI UVJETI PLAĆANJA ŠKOLARINE:

 1. Za plaćanje u cijelosti odobrava se 5% popusta i školarina iznosi 227,50 eura
 2. Za plaćanje školarine drugog djeteta iz obitelji odobrava se popust od 10% za svako slijedeće dijete te školarina iznosi 4.005,00 eura

Školarina uključuje:

 • konzultacije (redovne nakon nastave), grupne ili individualne,
 • pripreme za Državnu maturu,
 • pripreme za natjecanja,
 • razne izvannastavne aktivnosti i fakultativni programi: (dramska grupa, školski zbor, novinarska grupa, fotografska grupa, školski band, španjolski jezik), Osnove financija i računovodstva i Izrada poslovnog plana  ( faklutativni programi u 3. razredu), Medijska kultura ( za sve razrede)
 • karijerno savjetovanje za učenike 3. razreda
 • on line nastava za učenike koji imaju potrebu za time (sportaši ili učenici sa zdravstvenim problemima).

 

Testiranje

Uz kriterije koji su propisani Odlukom o elemetnima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025., učenici pristupaju testiranju koje se sastoji od pisanja eseja i testova nedovršenih rečenica.

Dokumentacija potrebna za upis:

 • svjedodžbe od 5. – 8. razreda,
 • rodni list,
 • domovnica