Izvannastavne aktivnosti

Izborni predmet Digitalno društvo izvodi se u 2. razredu, 1 sat tjedno. Ovim predmetom se kod učenika potiče stjecanje novih znanja, ali i brušenje različitih vještina kao što su inovativnost, kreativni pristup rješavanju izazova i zadataka, logičko razmišljanje, programerska logika i timski rad. Također se potiče i izvrsnost učenika kroz pripreme za natjecanja iz STEM područja, ali i izložbe učeničkih radova. Uz jačanje kompetencija iz područja informatike, razvija se i digitalna pismenost.

Sadržaj predmeta:

 • prošireni nastavni sadržaji informatike 1. razreda (Booleova algebra, logički sklopovi i programiranje u programskom jeziku C)
 • napredno korištenje Office 365 paketa (Word – pisanje knjige, Excel – tablični proračuni i njihov grafički prikaz i PowerPoint – izrada animacija)
 • izrada vlastite web stranice

Dramski  odgoj  pomaže  mladima  u  razvijanju  osjećajnosti  i  osjetilnosti,  govornih  i  komunikacijskih  vještina, mašte  i  kreativnosti… Zahvaljujući  dramskom  radu,  otkrivaju  se  i  razvijaju  sklonost formiranju tolerancije, humanosti  te  razumijevanja  međuljudskih  odnosa. Svrha dramskog odgoja je odgajanje i priprema za život, stjecanje sigurnosti i  samopouzdanja ,  a  njegove  su terapijske  i  socijalizacijske  mogućnosti  velike.  Rad  dramske  grupe  okrenut je ideji  da  svi  mogu  biti   umjetnici  i da  svi mogu  razviti  znanje  koje  je  već u njima.  Zajednički rad i dramski proces rezultirat će božićnom predstavom, a ovisno o interesima  i željama učenika, dramska će grupa biti i sudionik Lidrana. Cilj  ove  grupe  je  osvještavanje  učenika  koji  školu trebaju  vidjeti  kao  odgojnu,  obrazovnu  ali  i  kulturno-stvaralačku  ustanovu  koja  slobodnim  aktivnostima  nudi  mogućnost  stvaralaštva  te  postaje  mjesto socijalizacije, usvajanja humanih vrednota i razvoja stvaralačke ličnosti.

Program vode:  Lada Rutić, prof. i Tea Jagačić, mag .educ.croat.

Debata je strukturirana i argumentirana javna rasprava dviju ekipa prema utvrđenim pravilima i u zadanom vremenskom okviru. Debatni klub je osnovni oblik rada na poučavanju, pripremi i izvedbi debate. On djeluje kao oblik slobodne aktivnosti u školi. Kroz debatu se srednjoškollci upoznaju s društvenim problemima, uče kritički misliti i prepremaju se za aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu. Sadržaj obrazovanja za demokraciju s kojima se debatni klub upoznaje, koje analizira i primjenjuje u debatiranju, koristi se kao veza s drugim školskim predmetima i slobodnim aktivnostima. Isto tako, debatni klub djeluje kao sredstvo demokratizacije škole i školskog sustava, potičući učenike u donošenju boljih odluka za školu. Članovi debatnog kluba uočavaju probleme, istražuju probleme, istražuju materijale vezane uz njega te na taj način doprinose razvoju timskog duha.

Program vode:  Lada Rutić, prof. i Tea Jagačić, mag .educ.croat.

U vremenu kada je novinarstvo postalo sinonim za žuti tisak, važno je učenike upoznati s glavnim pravilima i načinima za kvalitetno pisanje novinarskih radova. Cilj je učenike upoznati s novinarskim vrstama te ih podučiti profesionalnim standardima izvještavanja.

Također, važno je učenicima prikazati koja je važnost i uloga medija te njihov utjecaj na pojedinca i na cjelokupno društvo. Novinarska grupa zajednički osmišljava dizajn, ali i uređuje školski list OPG Times koji izlazi dva puta u školskoj godini.  Ono na što se stavlja naglasak je i osposobljavanje učenika za adekvatno profesionalno izražavanje, čemu pridonosi i nastava retorike koja je učenicima obvezan predmet. Učenike želimo potaknuti na kreativnost, ali i probuditi njihov timski duh koji je vrlo važan za cjeloživotno učenje.

Program vode:  Lada Rutić, prof. i Tea Jagačić, mag .educ.croat.

Razvoj društva podrazumijeva zadovoljavanje ljudskih potreba, ne ugrožavajući prirodu čime se osigurava dugoročno postojanje ljudskog društva. U skladu s održivim razvojem neophodno je mlade ljude-učenike uključiti u proces razmišljanja kako uskladiti konzumerizam sa zaštitom okoliša. Cilj ovog predmeta je osvijestiti učenike o aktualnostima ekoloških problema (globalno zagrijavanje, gomilanje otpada, smanjivanje ozonskog omotača, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta etc.) i podučiti ih kako odgovoriti na ekološke „izazove“. Navedeno se planira provesti kroz poučne projekte i radionice (razvrstavanje otpada, izradu ekoproizvoda, sadnju etc. ) i terensku nastavu izvan redovitog školskog rasporeda 2x blok sat u mjesecu. Planiramo posjetiti Botanički vrt, Zološki vrt grada Zagreba, Muzej za obrt i umjetnost, Sljeme, Plitvička jezera i još neka zanimljiva mjesta.

Program vodi prof. Anabela Bratulić Ferić, mag.educ.philio.lat.et mag.educ.hist.

Grupa prve pomoći  Opće privatne gimnazije ima cilj stvaranja mreže učenika osposobljenih za pružanje prve pomoći. Grupa se nalazi jednom tjedno te uvježbava elemente iz pružanja prve pomoći, a jednom godišnje organizira se odlazak na edukaciju u Novi Vinodolski. Članovi Grupe sudjeluju i na natjecanjima iz prve pomoći.

Program vodi profesorica Biljana Glumac Lukić, prof. bio. i kem.

Volonterski klub Opće privatne gimnazije okuplja učenike s ciljem poticanja i širenja vrijednosti humanog i volonterskog rada. Učenici imaju priliku sami osmišljavati i provoditi različite volonterske aktivnosti čime razvijaju svoje interese, sposobnosti i vrijednosti.

Učenici svake godine izaberu jedan dom i nose prikupljenu pomoć, djećji dom Sv, Terezije  od malog Isusa, dom u Nazorovoj ulici, kuća za smještaj trudnica i nezbrinutih majki s novorođenčadi….

Program vodi profesorica Biljana Glumac Lukić, prof. bio. i kem.

Program izvanannastavne aktivnosti koji provodimo već treću godinu, rezultirao je odličnim radovima naših učenika te sudjelovanjem na raznim natječajima. Bilo smo u radnom posjetu u Foto ateljeu u ŠPUD-u te se upoznali sa izradom analogne fotografije.

Neke od tema koje obrađujemo tijekom godine: OSNOVNO SVJETLO,BOJE; ANALOGNA I DIGITALNA FOTOGRAFIJA; POVIJEST FOTOGRAFIJE; CAMERA OBSCURA; PRVE FOTOGRAFIJE; PRVI FOTOAPARAT ZA „ŠIROKE MASE“; PRVE FOTOGRAFIJE U BOJI; PRVA ELEKTRIČNA BLJESKALICA (BLIC); PRVI DIGITALAC; PHOTOSHOP; PRVI PROFESIONALNI DIGITALAC;  FOTOAPARAT- VRSTE FOTOAPARATA,DIJELOVI FOTOAPARATA (CANON EOS SISTEM)

Vodi profesor Vladimir Šimunić, akademski snimatelj , prof. fotografije

Projekt: biosigurnost i biozaštitaOpća privatna gimnazija se prijavila za sudjelovanje u projektu ‘Biosigurnost i biozaštita’.

Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu.

Nositelji projekta su:

 • Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb,
 • Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s osnovnom školom Vijenac iz Osijeka.

Učenici 2 A gimnazije, zajedno će sa profesoricom biologije i kemije Marijom Ramljak, putem digitalne platforme, obrađivati sadržaje i tako moći svladati planirane ishode koji se nalaze u sklopu Kurikuluma izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita.

Planirano je 35 sati godišnje. Učenici će ostvarivati ishode kroz istraživački rad, učenje putem rješavanja problema, praktični rad, unos, obradu i analizu podataka, izradu plakata, prezentacija, sudjelovanje u raspravama, kreativno izražavanje, rješavanje kvizova i sl.

Svi scenariji poučavanja prilagođeni su mogućoj nastavi na daljinu.

Na kraju nastavne godine planirano je natjecanje učenika u stečenom znanju i vještinama te prezentacija rezultata istraživačkih radova, prezentacija i postera.

Od prošle godine uvodi se i istraživačka grupa pod nazivom  Putevima braće Seljan.Ta je aktivnost zaintrigirala mnoge prvašiće, a i one starije. Zadatak nam potaknuti učenike da kroz istraživanje i proučavanje putovanja braće Seljan spoznaju kako prirodno-geografski uvjeti određuju način života i stanovanja.

 1. ODRASTANJE, ŠKOLOVANJE I PUTEVI BRAĆE SELJAN)
 2. BORAVAK U RUSIJI I PUTOVANJE DO ETIOPIJE
 3. U SLUŽBI ETIOPSKOG CARA MENELIKA II
 4. ISTRAŽIVANJE U POKRAJINI GAWO-GOFA I SIDAMO-BARANA
 5. POVRATAK U EUROPU I PRIPREME ZA PUT U JUŽNU AMERIKU
 6. ODLAZAK U JUŽNU AMERIKU I OSNIVANJE HRVATSKE ZNANSTVENE MISIJE
 7. PRVA EKSPEDICIJA OD SAO PAOLA DO VILLARRICE
 8. DRUGA EKSPEDICIJA OD VILLARRICE DO ATLANTIKA
 9. ODLAZAK U ARGENTINU I OSNIVANJE SLAVENSKOGA DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE MATO GROSSA
 10. EKSPEDICIJA OD BUENOS AIRESA DO CORUMBA
 11. EKSPEDICIJA OD CORUMBA DO SANTARENA
 12. EKSPEDICIJA ZA ZLATOM OD EKVATORA PREKO VENEZUELE DO PANAME
 13. IZ PANAME U SAD I PERU
 14. OD ANDA DO KOKAINSKE MAFIJE
 15. PERU, TRAGEDIJA U DŽUNGLI

U 2018./2019. školskoj godini istraživačka grupa bavila se Kronikama XX. Stoljeća (Život Hitlera nakon Drugog Svjetskog rata, slijetanje čovjeka na Mjesec, Elvis Presley, utjecaj Marilyn Monroe na američku politiku, Woodstock, Berlinski zid, Holokaust te slom burze u New Yorku). Za školsku godinu 2020./2021. planira se odlazak na putovanje potaknuto djelom „Il Milione“ Marca Pola. Vjerujemo da će nam se mnogi pridružiti.

Vodi profesor Ahmed Čančar, prof. geo.

Opća privatna gimnazija je prva srednja škola koja je sudjelovala u umjetničko – edukativnom programu MSU AVANTURE u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb. Profesorica, dr.art. Ivana Gorički, ujedno je i autorica Projekta te ističe otvorenost Opće privatne gimnazije prema doživljajnom i iskustvenom učenju, razvoju kulturoloških kompetencija i kompetencija za cjeloživotno učenje.

Program se temelji na „Projektu povezivanja školskog kurikuluma, nastave likovne umjetnosti i Muzeja suvremene umjetnosti“. Navedeni projekt odobren je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem pozitivnog stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje i dobio je preporuku Grada Zagreba, a tijek projektnih aktivnosti u pismenom obliku prate fotografije učenika Opće privatne gimnazije nastale tijekom pilot projekta 2017.godine.

U 2020. godini Opća privatna gimnazija nastavlja s projektnim aktivnostima koje pridonose približavanju umjetnosti i kulture mladima kroz susrete s originalnim umjetničkim djelima.

Vodi profesor likovne umjetnosti, Ivan Oštarčević

Opća privatna gimnazija ima svoj sportski klub OPG. Učenici sudjeluju u natjecanjima koje organizira  Školski sportski savez grada Zagreba. Zadatak kluba je motiviranje učenika da se aktivno i kontinuirano bave tjelesnim aktivnostima, sportom i rekreacijom. Zadatak nam je usvojiti i usavršiti motorička znanja kojima se mogu po potrebi  prilagoditi novim radnim okruženjima i životnim situacijama. Poseban cilj tjelesnog i zdravstvenog odgoja je stvaranje trajne navike  svakodnevnog vježbanja radi održavanja i jačanja zdravlja.

Vodi profesor tjelesne i zdravstvene kulture, Igor Ivanušec, prof.

Domaćinstvo je kao predmet u školama ukinut početkom 90-ih godina, no kao nova izvannastavna aktivnost postoji u OPG-u već nekoliko godina. Učenici su takvu vrstu neobavezne nastave prihvatili s oduševljenjem te rado uče kako skuhati puding, opeglati veš, sašiti dugme ili posaditi cvijeće.Također se obrađuju vrlo bitne informacije o higijeni doma i čuvanju hrane. Vjerujemo da će i ove školske godine dioučenika izabrati Domaćinstvo za svoju izvannastavnu aktivnost.

Program vodi prof. Jadranka Mlinar, prof. likovne umjetnosti

Svim ljubiteljima glazbe preporučamo glazbenu skupinu u kojoj okupljamo mlade glazbene nade.

Svi oni koji znaju svirati neki instrument ili imaju talent za sviranje, znaju pjevati ili imaju dobar sluh mogu se priključiti. Ključan preduvjet koji je nužan za uključivanje u ovu skupinu je dobra volja za druženje uz glazbu.

Španjolski jezik jedan je od pet velikih svjetskih jezika kojeg govori oko 340 milijuna izvonih govornika. Prisutan je na svih šest kontinenata: u Europi se govori u Španjolskioj; u Južnoj Americi je službeni jezik većine zemalja, u Aziji se govori na Filipinima, u Africi je jedan od

službenih jezika Ekvatorijalne Gvineje, te se govori u dva grada koji pripadaju Španjolskoj:

Ceuta i Melilla, kao i na Kanarskim otocima; na Uskršnjim otocima koji pripadaju Čileu, na

Antartici gdje je službeni jezik u nekim djelovima koji pripadaju Argentini i Čileu.

Španjolski jezik također je drugi u svijetu po broju ljudi koji ga uče. Zahvaljujući njegovoj rasprostranjenosti ima veliki značaj i u gospodarskom svijetu.

Učenjem španjolskog jezika približavamo se jednoj od najbogatijih svjetskih kultura i civilizacija cijelog hispanoameričkog svijeta. Njegovo poznavanje omogućuje lakše snalaženje i komunikaciju na putovanjima kroz Španjolsku, te Južnu i Srednju Ameriku, kao i približavanje, te bolje razumijevanje bogate književne tradicije i kinematografije.

U današnjoj svakodnevici je nemoguće izbjeći pojmove influencer, društvene mreže, video sadržaji…

Ne tako davno, ljudi su se smijali onima koji hodaju po gradu razgovarajući naizgled sami sa sobom, onima koji fotografiraju hranu, konstantno objavljuju gdje se nalaze… Nekada je takav obrazac bio rezerviran isključivo za poznate ličnosti, no društvene su mreže preoblikovale toliko aspekata naših života pa se i tržište takozvanih influencera okrenulo za 180 stupnjeva. Influencer je osoba koja ima utjecaj na druge ljude i time može djelovati na njihova stajališta i viđenja raznih stvari. Upravo iz tog razloga, vrlo je važno imati određena znanja i umijeća kako stvoriti kvalitetan sadržaj, ali i kako kvalitetan sadržaj prepoznati.

Učenici će se kroz 35 sati nastave upoznati s osnovnim pojmovima i praktičnim znanjima iz područja medijske kulture, s posebnim naglaskom na audio-video područje.

Dejan Tatomir (snimatelj na Novoj TV i tehnički producent) bit će zaslužan za tehnički dio i produkciju, a Dorijan Elezović (televizijski novinar, urednik i voditelj) za PR, novinarski i voditeljski dio. Dinamici nastave doprinijet će i brojni gosti koji će svojim iskustvima učenicima prikazati kako to zaista izgleda. Također, naglasak će se staviti i na osnove etike u medijima te na sigurnost koja je danas izrazito važna.

 • Prijaviti se mogu svi učenici OPG-a (minimalno 5 učenika, maximalno 20 učenika, prijave online).
 • Dinamika održavanja radionica: svaki 2. tjedan 2 sata.

Vidimo se!