Misija i vizija

Misija

Cilj nam je pružiti učenicima znanja i vještine koje će im pomoći da izrastu u odgovorne i samostalne pojedince izgrađenih stavova i vrijednosti. Temeljno obrazovanje će svakome učeniku omogućiti nastavak školovanja na fakultetu i učinit će ih konkurentnima na tržištu rada. Želimo prepoznati potencijal u svojim učenicima i pružiti priliku da se uz našu pomoć ti potencijali maksimalno razviju.

Vizija

Vizija, koja nas vodi i nadahnjuje u radu s mladima, jest pružanje kvalitetnog odgoja i obrazovanja koje omogućuje svakom učeniku da razvije svoje sposobnosti i postane koristan član društva. Poštujemo individualnost i želimo svojim učenicima da postanu odgovorne i samostalne odrasle osobe koje savjesno grade vlastitu budućnost, ali i doprinose razvoju društva u cjelini.

Opće informacije i programi

Pioniri smo privatnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, započeli smo s programom opće gimnazije da bismo s vremenom širili polja svoga interesa te učenicima ponudili nove i zanimljive verificirane programe.

 • Opća gimnazija
 • Jezična gimnazija
 • Klasična gimnazija
 • Komercijalist
 • Upravni referent

Sve programe nadopunjavamo provođenjem dodatnih izvannastavnih sadržaja te su ove godine uvedeni izvannastavni programi:

 • Kronike 20. stoljeća
 • Domaćinstvo
 • Foto-grupa
 • Španjolski jezik

uz već postojeće:

 • Novinarska skupina
 • Dramska skupina
 • Školski bend
 • Zbor
 • Sportska skupina
 • Likovna skupina
 • Informatička skupina

Kontinuirano radimo na  poboljšanju nastave te želimo učenicima omogućiti što kvalitetnije usvajanje znanja. Tijekom vremena osigurali smo prepoznatljivost među zagrebačkim školama.

Prostor gimnazije uređen je u skladu sa suvremenim standardima, pri nastavi se koriste multimedijska tehnologija i alati, prostor je klimatiziran. Rad i pisanje na preglednim bijelim pločama omogućavaju učenicima bolju koncentraciju i lakše usvajanje nastavnog gradiva. Nastojimo ići u korak s vremenom kako bi boravak u školi bio što ugodniji i svrsishodniji.

Sportašima se, s obzirom na kategorizaciju i sportske obaveze, organiziraju individualne konzultacije i odgovaranje po dogovoru

Polaznici glazbenih i plesnih škola također mogu koristit benefite u planiranju svojih nastavnih obaveza

Usredotočenost na razvoj znanja i vještina

Individualan pristup svakom učeniku

Učenje u malim grupama

Poticajno okruženje

Otvorenost u komunikaciji s učenicima

Kreativnost u izvođenju nastave

Organizacija učenja i pisanja zadaća nakon nastave

Mentorska podrška

Stalan kontakt i aktivna uključenost roditelja